Styr varuflödet optimalt efter din organisations riktlinjer
[ Vi kan logistik, system- och verksamhetsutveckling samt drift ]

Integrator AB

Integrators LP-system kännetecknas av att de används under lång tid (i regel 10+ år), de är lätta att använda, ger användaren en god överblick över materialflödet och har en hög grad av flexibilitet när det gäller att relativt snabbt kunna förändra befintliga samt lägga till nya funktioner. Integrators system återfinns installerade såväl innanför som utanför kundens brandväggar.

Integrator jobbar med egna personalresurser tillsammans med kundens personal i projekt när det gäller utveckling av Integrators system och kundens organisation, verksamhet, rutiner, informations- och materialflöden.

Företaget

Integrator tillhandahåller management-/organisationskonsulting och systembaserad verksamhetsutveckling inom produktions-/säljplanering och varuflödesstyrning. Systemen och tjänsterna leder till att kunden relativt snabbt – och under en lång följd av år – successivt/löpande kan tillgodose organisationens olika avdelningars behov av verksamhetsstöd/utveckling.

Integrator AB har hos UC (Upplysningscentralen) sedan många år bästa riskklass 5, s.k. guldsigill. Hos Dun & Bradstreet har Integrator sedan länge det näst högsta kreditvärdighetsbetyget (AA).

Industrigrenar

I Integrator finns 25 års erfarenhet av byggmateriel- liksom pappersindustrin, och mer än 15 års erfarenhet av transport/speditionsbranschen. Integrator besitter en djup kunskap om produktion och logistik i dessa branscher, vilket lägger grunden för effektivt arbete och framgångsrika varaktiga projektresultat.

Bakgrund

Bakgrunden till Integrator var en fascination och passion för internationell handel, varuflöden, produktion och automatisering av tillverkningsprocesser. Per Sjögren gick ut på Chalmers Tekniska Högskola. Han hade sitt första företag redan 1980 (import från Skottland), jobbade på oljefält i Texas och i  bilindustrin i Tyskland samt i Göteborgs hamn med lossning/lastning av fartyg och stuveriarbete.

Efter att ha jobbat några år med försäljning av automatiska materialhanteringssystem och IT-system för material- och produktionshantering till företag som Volvo, ABB och Siemens startades Integrator av Per Sjögren 1991. Under de första åren verkade Integrator som Generalagent för den skandinaviska marknaden och sålde främst logistik-standard-program-varor samt en del utbildning och konsultation.

Mot slutet av 90-talet övergick Integrator alltmer till att skapa egna programsystem, fortfarande inom logistik, produktion och transport. Idag utgörs hela Integrators verksamhet av arbetet med egna system.

Kunder

Integrators kunder genom åren är företag med omfattande verksamhet och kostnader för produktion, transport, logistik. Kunderna behöver stöd när det gäller kunskap, kompetens och system för att överblicka och styra sina flöden.

[ Ballingslöv, Billerud, Inwido, Vedum Kök & Bad, SCA Logistics, DHL, UPM Kymmene, Ericsson, Electrolux, Frigoscandia, Holmen, Stora Enso ]

Verksamhets- och organisationsutveckling

Med 35 års erfarenhet av produktion, logistik, försäljning och transporter i olika branscher och länder kan Integrator bidra med förändring och utveckling av verksamhet och organisation.

Bland Integrators kunder sedan 1991 finns flera av nordens största och mest framgångsrika företag. Integrator fokuserar på utveckling och att ta fram det verkliga behovet och nyttan i ett tätt samarbete med kunden under lång tid.

Projekt

Integrator bedriver sina projekt med utgångspunkt i rollfördelningen mellan LP och kringliggande ERP- och övriga system, de processer/arbetsmoment som skall utföras och det stöd som ska ges av LP-systemet till den utförande personalen i berörda avdelningar/bolag.

Integrator levererar projekt i fyra faser, i projekten hålls fokus på nyttan för kunden (kundservice, transport- och personalkostnader, transparens) och att LP-systemet är högeffektivt och enkelt/snabbt/intuitivt att använda för användarna:

Förstudie               Förprojekt             Utveckling / Implementation             Systemförvaltning

LP-system

LP-systemen är avsedda för större fabriker med omfattande försäljning, produktions-, logistik-, och transportverksamhet. Exempel på moduler:

  Produktionsplanering - styrning

  Leveransplanering och flödesstyrning med digital kundavisering

  Packa och Lasta - pallar, container, JVG-vagnar

  Säljplanering & styrning av lägenhetsleveranser (Byggprojekt)


Finans

  E-fakturor (Nordea Finland API)


ADRESS
Integrator AB
Gästisvägen 35
183 60 Täby
TELEFON
08-758 27 07
INTERNET
www.integrator.se
info@integrator.se
GULDSIGILL
Företaget bedöms ha högsta UC-kreditvärdighet: Riskklass 5 med 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.
- copyright Integrator AB 2020  -