Financial API
[ Application Program Interface ]

Integrator finanslösningar

Skickar ni e-fakturor till Nordea Finland via Nordeas nätportal?

NFC är en produkt för Nordea företagskunder som automatiskt hämtar upp fakturafiler skapade av affärs- (ERP) eller ekonomisystem och skickar till Nordea Finland. Det frigör interna resurser på ekonomiavdelningen som annars måste ladda upp dessa filer en i taget via Nordeas nätportal.

NFC är en ”bank connectivity client” som installeras på en lokal server och kommunicerar med Nordea Web Services (SOAP) utifrån gällande säkerhetskrav och föreskrifter för certifikat och signering.

Skicka ett e-mail till info@integrator.se för vidare kontakt.

ADRESS
Integrator AB
Gästisvägen 35
183 60 Täby
TELEFON
08-758 27 07
INTERNET
www.integrator.se
info@integrator.se
GULDSIGILL
Företaget bedöms ha högsta UC-kreditvärdighet: Riskklass 5 med 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.
- copyright Integrator AB 2020  -