Integrators LP- system

LP-systemen är avsedda för större fabriker med omfattande försäljning, produktions-, logistik-, och transportverksamhet.
Se exempel på moduler längre ned på sidan.

Målsättning

Du vill få personalen i din organisation att arbeta på ett mer integrerat-sammanhängande sätt med mindre papper på varje arbetsplats. Du vill förenkla och förbättra kunskapen och kommunikationen internt och externt. Du vill minimera logistikkostnaderna i form av personal- och transportkostnader. Du kan uppnå detta genom att komplettera företagets befintliga ERP-system med en lösning från Integrator.

Förutsättningar

Olika personalgrupper i företaget är sysselsatta med flödet av produkter från order, genom produktion via utlastning till leverans hos kunden. Man vill ha ett så effektivt materialflöde som möjligt. Det finns en produktion, en utlastning, befintliga IT-system och ett antal transportörer som utför transporterna i form av direkt- och viatransporter.

IF - Interface

Via ett interface kopplar vi vårt system mot det befintliga ERP-systemet. På detta sätt kan vårt system löpande hållas uppdaterat med ändringar i orderdata i ERP-systemet.

Projekt

Våra Produktions & Leveransplaneringssystem levererar vi till kunden inom ramen för ett projekt, i vilket Integrator är Projektledare baserat på indata från och intervjuer med kunden. Under projektets gång sker parallell/successiv specifikation och systemutveckling, eftersom det iregel ej är möjligt att göra en komplett och tillräckligt djupgående specifikation innan projektet startar. Ett nytt kundsystem uppstår genom att vi använder de system som redan finns och lägger till de funktioner som är specifika i varje nytt kundprojekt. All egen programutveckling sker baserat på senaste webbaserade teknik, vilket ger total flexibilitet, mycket hög användarvänlighet och hög grad av "ease-of-use".

Produktionsplanering - styrning

Våra system för produktionsplanering kan användas fristående eller helt integrerat med leveransplaneringen (se nedan).
Produktionsplaneringen har följande funktioner:

 • Baserar sin planering på kapacitet för fabrikens olika produktionslinor
 • Hanterar helgdagar då ingen produktion sker samt dagar med reducerad kapacitet
 • Jämnar ut beläggningen mellan veckans dagar utifrån vissa tillåtna frihetsgrader
 • Jämnar ut beläggningen mellan produktionslinorna under en dag med målsättningen att minimera "otakt" mellan linornaLeveransplanering och flödesstyrning med digital kundavisering

Baserat på planerad tillverkningsdag kombineras olika ordertyper till "sändningar", där en sändning är en eller ett antal ordrar till samma mottagare samma dag. I Leveransplaneringen får man en god översikt över allt som skall levereraras. Leveransplaneringen har följande funktioner:

 • Redskap för optimal intern kommunikation - "vad är status just nu på alla sändningar"
 • Flytta sändningar mellan dagar. (drag-and-drop)
 • Göra noteringar på sändningen
 • "Avisera" kunden om planerad leveransdag.
  - avisering per SMS, Fax eller Email (dator-till-dator)
 • Rapportering av kollin på sändningen baserat på de palltyper man använder med vikt och volym samt med beräkning av antalet flakmeter
 • Administration av status på plock-/ordersammanställning
 • Bokning av bil
  - per Email, Fax eller med EDI-fil till Lastbilscentral/Åkeri
 • Loggning av vem som gjort var/när i form av "signering"
 • För "Förtullning/Tulldokument" finns separata specialiserade programvaror (ingår ej i LP)Packa och Lasta - pallar, container, JVG-vagnar

Hur väljer du ut och kombinerar pappersrullar och pallar för att maximera utnyttjandet av en container?
Du kan göra detta med det molnbaserade systemet LP.

LP behöver få orderrader från ett ERP-system och den färdiga planeringen kan skickas tillbaka till ett WMS-system.
Truckförare använder vanligtvis textinformationen vid lastning. Planeraren kan använda grafiken för att verifiera lastningen.Säljplanering & styrning av lägenhetsleveranser (byggprojekt)

 • Registrera och överblicka alla fabrikens leveranser till alla byggprojekt, vecka för vecka, detta år och in i nästa år
 • Se/sök på vem som är säljare, innesäljare för varje projekt/objekt
 • Registrera avtalade vecko/dagsleveranser per byggobjekt
 • Registrera vilka lägenheter (LGH-nummer) det är per leveranstillfälle och vilka produkttyper/tillbehör/varianter som varje objekt o/e LGH skall ha
 • Se fabrikens beläggning vecka för vecka utifrån lagda order
 • Sök inlagda objekt per ansvarig säljare, innesäljare, avdelning
 • Administrera säljare, innesäljare, produkttyper, avdelningar, fabrikskapacitet per produktionsvecka under året/nästa år


ADRESS
Integrator AB
Gästisvägen 35
183 60 Täby
TELEFON
08-758 27 07
INTERNET
www.integrator.se
info@integrator.se
GULDSIGILL
Företaget bedöms ha högsta UC-kreditvärdighet: Riskklass 5 med 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.
- copyright Integrator AB 2020  -